Písmena české abecedy - psací písmena

Cena
2 990 Kč s DPH

Výrobce
Barevná škola

Kód produktu
P00131

Skladem
ks

Naučit malé děti písmena může být zábavný a interaktivní proces. Použijte vizuální pomůcky, jako jsou obrázky písmen, barevné plakáty nebo písmena vyrobená z různých materiálů. Děti se mohou lépe orientovat a pamatovat si písmena, když je mají před sebou. Více

Učení psaní, kde si děti mohou osahat tvar písmen, má několik výhod:

  1. Zlepšuje motoriku: Při manipulaci s písmeny a jejich tvary si děti procvičují jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka. To má pozitivní vliv na jejich schopnost psát písmena správně a plynule.

  2. Vizuální učení: Osahávání tvarů písmen pomáhá dětem vizuálně vnímat a zapamatovávat si jednotlivé tvary. Tím se zvyšuje jejich schopnost rozpoznávat a rozlišovat písmena při čtení a psaní.

  3. Hmatové učení: Kombinace vizuálního a hmatového vnímání písmen pomáhá dětem vytvořit si konkrétní představu o každém písmenu. Tím se usnadňuje učení a zapamatování si písmen a jejich správných tvarů.

  4. Zvýšení zájmu a motivace: Možnost fyzicky manipulovat s písmeny a tvarovat je dětem přináší zábavu a zvědavost. Osahávání písmen je interaktivní a smyslově bohatá aktivita, která děti motivuje k učení a zájmu o psaní.

  5. Lepší porozumění abstraktním konceptům: Dětem může být abstraktní pojem písmena obtížně srozumitelný. Fyzické osahávání tvarů písmen jim pomáhá překlenout tuto bariéru tím, že jim umožňuje prozkoumávat a pochopit jejich konkrétní podobu.

  6. Podpora paměti: Osahávání tvarů písmen a jejich opakování přispívá k lepšímu ukládání informací do paměti. Děti si snadněji zapamatují tvar písmene, když ho mají fyzicky na dotek před sebou.

  7. Multisenzorický přístup: Osahávání tvarů písmen zapojuje více smyslů najednou, což vede k lepšímu učení a zapamatování si informací. Děti mají při učení psaní písmen komplexní zkušenost, která podporuje celkový rozvoj jejich smyslových schopností.

Hratelné aktivity: Integrujte učení písmen do her a aktivit. Například můžete děti požádat, aby vytvořily písmena z modelovací hlíny nebo z magnetických písmenek na ledničce. Hry, jako je pexeso s písmeny, jsou také skvělým způsobem, jak děti zapojit do učení.

Písmena ve vlastním kontextu: Propojte učení písmen s věcmi, které jsou dětem blízké. Například ukážte jim jejich jméno napsané písmeny a pomozte jim rozpoznat jednotlivé znaky. Když jsou písmena propojena s konkrétními významy a identitou dítěte, je to pro ně motivující.

Písmena v pohybu: Zahrňte do učení písmen pohybové aktivity. Děti si mohou například namalovat písmena na zem a přeskakovat je, nebo je vytvarovat tělem. Pohyb pomáhá dětem zapamatovat si tvary písmen a zároveň posiluje jejich motoriku.

Opakování a práce s vlastní rukou: Naučení písmen vyžaduje čas a opakování. Dejte dětem možnost samostatně psát písmena. Můžete jim poskytnout jednoduché pracovní listy nebo použít pískovou tabuli, na kterou mohou psát prsty. Opakujte písmena pravidelně, aby si je děti osvojily.

Písmena skrze písně a říkanky: Učení prostřednictvím písní a říkadel může být pro děti velmi účinné. Existuje mnoho písní a říkadel, které pomáhají zapamatovat si tvary písmen a jejich zvukovou podobu. Zapojte děti do zpěvu a opakování těchto textů.

Parametry

Barva žlutá a zelená, rozlišení samohlásek a souhlásek
Rozměry velká písmena 15 cm
Materiál plast
Tvar ořez do tvaru dle grafiky